Nawigacja

RUSZYŁ NOWY PROJEKT W ZESPOLE SZKÓŁ W GRODZISKU DOLNYM Pełen wrażeń Dzień Języków Obcych

Projekty unijne

RUSZYŁ NOWY PROJEKT W ZESPOLE SZKÓŁ W GRODZISKU DOLNYM

  

Siedmioro nauczycieli Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym, którzy poszukują nowych sposobów na pracę z młodzieżą,  w okresie IX 2018- XII 2019 będzie uczestniczyć w projekcie pt. „Język robotów-rozwijanie kompetencji językowych i TIK od najmłodszych lat” realizowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”. Na zaplanowane działania zostało przyznane dofinansowanie na kwotę ok. 140 000 zł.

Głównym celem projektu jest podnoszenie kompetencji pedagogicznych i językowych personelu i dyrekcji placówki, w wyniku czego nastąpi podniesienia jakości nauczania języków obcych w szkole. Wyjazdy pozwolą na poznanie nowych trendów w dziedzinie nauczania języków obcych wykorzystujących metody TIK, CLIL i TBL oraz wdrożenie tych metod do codziennej praktyki szkolnej. Pobyt w Anglii umożliwi wymianę doświadczeń i dobrych praktyk oraz  nawiązanie kontaktów z nauczycielami z innych krajów Unii Europejskiej tak, aby móc zdobytą wiedzę i doświadczenie wykorzystać w późniejszej pracy w swojej placówce. Realizacja zaplanowanych działań będzie bodźcem dla pozostałej kadry do dalszego rozwoju w dziedzinie znajomości języka angielskiego.

 Projekt  skierowany jest do  siedmiorga nauczycieli, którzy są gotowi zwiększać swoje umiejętności językowe. Są oni świadomi, że powinni stale podnosić swoje kwalifikacje po to, aby w aktywny sposób włączyć się w przyszłości w prowadzenie projektów edukacyjnych w ramach różnych programów. Znajomość języka angielskiego ułatwi też dostęp do nowych trendów w edukacji, rozwinie ich umiejętności metodyczne i językowe. Nastąpi doskonalenie warsztatu pracy, co wpłynie korzystnie na atrakcyjność prowadzonych przez nich zajęć szkolnych w Polsce. Całość szkoleń językowo-metodycznych będzie powiązana z wizytą w szkole angielskiej, obserwacji zajęć oraz poznania funkcjonowania szkoły i wymianą doświadczeń na szczeblu kierowniczym, również w dziedzinie robotyki. Plany naszej szkoły dotyczące zagranicznych mobilności edukacyjnych obejmują wyjazdy na kursy metodyczne nauczycieli języka angielskiego i kursy GE z elemantami ICT (naciska na słownictwo związane z robotyką) nauczycieli innych przedmiotów. Ten projekt to nie tylko wyjazdy, ale również różnorodne działania w szkole: Dzień Języków Obcych, szkoleniowe rady pedagogiczne, lekcje otwarte dla rodziców i nauczycieli, wdrażanie nowych metod i technik pracy z dziećmi, podsumowanie projektu połączone z konkursami dotyczącymi krajów anglojęzycznych, konkursem robotyki i wystawą robotów.

Projekt będzie miał wpływ na szkołę, uczniów i nauczycieli. Nastąpi  podniesienia jakości pracy szkoły oraz jakości i efektywności kształcenia. Zwiększy się zaangażowania nauczycieli w projekty międzynarodowe i nastąpi wzmocnienie profesjonalnego profilu nauczycieli. Doskonalenie pedagogów będzie miało wpływ na wzrost u uczniów motywacji do nauki języków obcych i uzyskiwanie przez nich lepszych wyników na egzaminach i konkursach. Po zakończeniu projektu nauczyciele zamierzają kontynuować  rozpowszechnianie nabytej wiedzy i zdobytych umiejętności oraz współpracować  z innymi krajami w ramach robotyki.

 

                                                                                                                              Monika Fila

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym.
    Grodzisko Dolne 150
    37-306 Grodzisko Dolne
    woj. podkarpackie
  • 017 2436001

Galeria zdjęć